EGD Capital

EGD Capital AS forvalter gruppens overskuddslikviditet og alternative investeringer utenfor kjernevirksomheten. Noen av våre alternative investeringer inkluderer Aruba Petroleum AS, Kaland & Partners AS(eiendomsmegling) og Porsche Center Bergen AS.

Noen av EGD Capitals investeringer omfatter også såkornkapital til spennende prosjekter i vår hjemby Bergen. Kjente investeringer inkluderer Bergen Live (Bergens fremste konsertarrangør) og filmproduksjonsselskapet Motlys AS. EGD Capital AS står også for en vesentlig del av finansiering for nye prosjekter innenfor vår kjernevirksomhet.

FINANCE