EGD Capital

EGD CAPITAL AS FORVALTER EGD-GRUPPENS INVESTERINGER I VEKSTSELSKAPER

Vi ser etter skalerbare selskaper med en ambisiøs ledergruppe, som sammen med vår finansielle styrke, kunnskap og nettverk kan akselerere vekst.

EGD Capital har særlig fokus på bærekraftige teknologiselskaper relatert til havet og eiendom.

I tillegg til investeringer i vekstselskaper er det i EGD Capitals DNA å investere i selskaper relatert til kultur, som f.eks. med vårt eierskap i Bergenlive og Motlys.

Portefølje

Nye investeringer

Vi ser alltid etter nye investeringer, så ta gjerne kontakt på mail eller telefon

Audun Hasti
CEO EGD Capital AS

Bærekraft

En viktig del av EGD Capital AS’ strategi er å investere i vekstselskaper som er med på å løse verdens ESG-utfordringer.

Med vår kapital, kunnskap og nettverk kan vi hjelpe å akselerere fremtidsrettede løsninger frem til en industriell fase.

Kontakt EGD Capital

E: audun@egd.no    |   M: +47 99 550 706   |   T: +47 55 57 48 00

Audun Hasti

CEO EGD Capital AS

Shipholding | Property | Capital | Management
1907 – 2022
Sydnesplass 1
5007 Bergen