EGD Holding

Går sammen for å utvikle kulturkvartalet på Verftet

Bergen kommune, EGD Property AS og Stiftelsen Kulturhuset USF ønsker å inngå et samarbeid som skal sikre utviklingen av kulturkvartalet på Verftet og Dikkedokken.

– Jeg er glad for at kommunen i samarbeid med EDG Property og Kulturhuset USF har funnet en løsning. Den gjør at byen kan få det kulturkvartalet som byen ønsker på Verftet, sier byråd for finans, næring og eiendom, Per-Arne Hvidsten Larsen.

Danner nytt eiendomsselskap

Dette er løsningen som partene nå jobber for å realisere: De går sammen om å etablere et nytt eiendomsselskap hvor alle tre går inn som eiere. EGD Property blir største eier fulgt av kommunen og stiftelsen. Kommunen får forkjøpsrett til aksjene i selskapet.

Bergen kommune selger selskapet AS Dikkedokken til det nye selskapet. Det nye selskapet kjøper også dagens kulturhus USF Verftet. For å sikre kulturformålet inngår kommunen leieavtale med det nye selskapet, men fremleier leieforholdet videre til stiftelsen.

– Vi kommer til å jobbe videre med å få landet detaljene i denne avtalen. Byrådet kommer til å legge frem en sak om dette som til slutt skal behandles av Bergen bystyre, sier Per-Arne Hvidsten Larsen.

 

Selskapet EGD Property AS har vært sentral med å ta initiativ til løsningen som sikrer at Verftet og Dikkedokken kan brukes til kulturformål i overskuelig fremtid.

– Vi er veldig for privat-offentlig samarbeid. Dette samarbeidsprosjektet skal gi langsiktighet og trygghet for alle parter. Det er gledelig at Bergen kommune også ønsker en slik løsning, sier administrerende direktør Tor Fredrik Müller i EGD Property AS.

Han sier at selskapet ønsker å være med på å «skape det råeste kulturkvartalet» i landet.

– Vi gleder oss til å komme i gang. Bergen by trenger dette, og vi er stolte over å være med på laget, sier Müller.

Preger kulturbyen i generasjoner

For kommunen betyr dette at et viktig element i kulturarenaplanen kan få sin løsning. Bergen får et stort og fleksibelt kulturbygg med mulighet for store innendørs konserter, utstillinger, scenekunst og et stort festivalområde sammen med dagens USF.

– Dette blir et kulturområde som ikke kan sammenlignes med noe annet i Norden. Det kommer til å prege Bergen som kulturby i generasjoner. Med denne løsningen bevares både det unike kulturmiljøet på USF, og det gir kulturlivet enorme utviklingsmuligheter i fremtiden, sier kulturhussjef Ivar Chelsom Vogt i Stiftelsen Kulturhuset USF.

Han mener løsningen vil sikre dagens aktivitet. Samtidig mener han kulturlivet vil være en premissleverandør for utvikling av området og ha en langsiktig påvirkning som medeier.

Norwegian Preserving Company har i tre generasjoner drevet United Sardine Factory (USF). Daglig leder Jacob Sætre i selskapet sier dette om samarbeidet som nå blir inngått:

– Vi mener planen for utvikling og drift av det nye kulturkvartalet er god. Vi er trygge på at stiftelsen, som langsiktig driver, sikrer våre leietakere og kulturaktiviteten på USF i lang tid fremover, sier Jacob Sætre.

 

Les mer
[Kilde: Bergen kommune]

 

Shipholding | Property | Capital | Management
1907 – 2022
Sydnesplass 1
5007 Bergen