EGD Holding

God for 3,5 mrd. etter superår i shipping

Et fantastisk år i shipping løfter fjorårsresultatet i Espen Galtung Døsvigs EGD Holding til 725 millioner kroner.

– Det sender den bokførte egenkapitalen i konsernet opp i 2,2 milliarder kroner. Men det ligger betydelige merverdier i datterselskapet EGD Shipholdings flåte av kjemikalie- og produkttankere. Basert på VesselsValues tall er markedsverdien av de ni tankskipene 225 millioner dollar, vel 1 milliard mer enn hva flåten er bokført til i regnskapet.

Et godt år

I tillegg kommer merverdier i eiendommer og i aksjeposten i det børsnoterte rederiet Klaveness Combination Carriers. Tilsammen sender det den verdijusterte egenkapitalen i EGD Holding-konsernet opp i cirka 3,5 milliarder kroner.
– Det var et godt år, sier en fornøyd Espen Galtung Døsvig om resultatet, som er tidenes beste for selskapet.

 

Shippingsjef Magne Øvreås supplerer:

– Totalresultatet i EGD Shipholding ble 54,6 millioner dollar i fjor. Det var summen av sterke fraktmarkeder både i kjemikalie- og produkttankfarten, en salgsgevinst og vår andel av resultatet i Klaveness Combination Carriers.

Tankskipene som EGD Shipholding eier ble kjøpt og innlemmet i flåten i forkant av at fraktmarkedet styrket seg.

 

Les mer
[Kilde:Finanasavisen]

 

Shipholding | Property | Capital | Management
1907 – 2022
Sydnesplass 1
5007 Bergen