EGD Holding

Godkjent utvidelse av Edvard Grieg Suitell

[:no]

Bystyret har vedtatt et planforslag som legger til rette for utvidelse og oppgradering av Edvard Grieg Suitell i Ytrebygda.

Bystyret mener det er ønskelig med økt hotellkapasitet med sentral beliggenhet i forhold til Bergen lufthavn Flesland. Planen legger opp til at Edvard Grieg Suitell kan få en økning i bruksareal på 14 900 m2.
Les omtale da byrådet behandlet saken her.
Antall rom foreslås økt fra 153 til 373, og konferansedelen og restaurantdelen foreslås utvidet til en kapasitet på henholdsvis 1500 og 800 personer. Forslaget legger til rette for 138 parkeringsplasser, de fleste under bakkeplan nord på hotelltomten.

Bystyrets vedtak er likelydende med komiteens innstilling.
Les dokumentene i saken[:]

Shipholding | Property | Capital | Management
1907 – 2022
Sydnesplass 1
5007 Bergen