EGD Holding

Hovedavtalen om nytt kulturkvartal på Verftet er signert

Det er mange som har jobbet lenge og hardt med å få dette til og det har gått bra. Vi har fått vedtak i bystyret, som gjør at vi nå kan signere, sa finansbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen.

Det var en fornøyd byråd som ønsket samarbeidspartnere i EGD Property og Stiftelsen Kulturhuset USF velkommen til signering av hovedavtalen og offisiell markering tirsdag denne uken.

Løsningen skal sikre USF Verftet til kulturformål, samtidig som det vil inngå i en helhet sammen med Dikkedokken i det nye kulturkvartalet.

– Den formen vi har funnet med et samarbeid mellom USF, EDG og kommunen, tror jeg er den beste. Kommunen har selvfølgelig en nøkkelrolle i å sikre realiseringen av prosjektet, men samtidig får vi to profesjonelle aktører med på laget,  EGD med sin kompetanse som eiendomsutvikler, og USF med sin kompetanse som drifter. Jeg har tro at dette prosjektet er den beste løsningen for både fremdrift og gjennomføringsevne med tanke på det ambisiøse investeringsprogrammet kommunen har allerede, sa Larsen.

Hovedavtalen består av følgende sentrale hovedpunkter og overordnede prinsipper:

• etablering av et holdingselskap – Kulturkvartalet Verftet Holding AS – eiet av Partene som skal kjøpe både Verftet og Dikkedokken,

• inngåelse av en langsiktig leieavtale (40 år) mellom holdingselskapet/datterselskapene og Kommunen som vil sikre at kulturformålet ivaretas på best mulig måte, og

• inngåelse av en langsiktig fremleieavtale/forvaltningsavtale mellom USF og kommunen.

Hovedavtalen vil etter hvert bli avløst av mer detaljerte avtaler knyttet til samarbeidet, herunder en aksjeeieravtale for det felles holdingsselskap som skal etableres og leieavtaler med Kommunen.

 

Les mer
[Kilde:Bergen.kommune.no]

 

Shipholding | Property | Capital | Management
1907 – 2022
Sydnesplass 1
5007 Bergen