Om oss

EGD HOLDING AS – et tilbakeblikk

Aksjeselskapet Einar Galtung Døsvig AS, i dag EGD Holding AS, ble stiftet i 1907 av Einar Galtung Døsvig (f. 1885 – d. 1948). I den første tiden var selskapet engasjert i tekstilhandel. Einars sønn Ewald (f. 1910 – d. 2002) spilte en aktiv rolle i selskapet fra rundt 1930 til 1990. I løpet av denne perioden økte både omsetning og resultater som gjorde det mulig for selskapet å investere i andre områder utenfor kjernevirksomheten. Ewalds sønn Einar Galtung Døsvig (f. 1934) begynte i selskapet tidlig på 1960-tallet. Han utvidet selskapet til å omfatte shipping og eiendomsinvesteringer som fikk stor strategisk betydning for de påfølgende år.
Den nåværende styreformann, Espen Galtung Døsvig (f. 1972), representerer 4. generasjon EGD og begynte å spille en aktiv rolle i 1997. I dag eier Espen Galtung Døsvig 100% av selskapets aksjer.
Perioden mot slutten av 1990-tallet og rundt overgangen til det nye millenniet var et veiskille for tekstilforretningen og ledelsen tok en strategisk beslutning om å avslutte denne virksomheten. I stedet var det et større fokus på investeringer i internasjonal shipping og eiendom.

I perioden 2008-2009 ble en ny konsernstruktur gjennomført for EGD. I dag er vår drifts- og investeringsvirksomhet organisert gjennom datterselskapene EGD Shipholding AS, EGD Property AS og EGD Capital AS. Dette ble gjort hovedsakelig for å øke fleksibiliteten og sikre at hvert “ben” er tilstrekkelig kapitalisert til å vokse videre på sine egne resultater. I løpet av de siste årene har gruppens strategi vært rettet mot færre og større prosjekter.
Vi tror på aktivt eierskap med en proaktiv tilnærming for å utnytte eierens og ledelsens kunnskap, nettverk og kreativitet innenfor de segmentene hvor vi opererer.

 

Støtter Kirkens Bymisjon

– EGD har stor respekt for det viktige arbeidet Kirkens Bymisjon gjør for mer rettferdighet hver eneste dag. Vi har et samfunnsansvar og er derfor takknemlig for å få være med som støttespiller til Kirkens Bymisjon.