EGD Management

EGD Management AS håndterer konsernets finansielle rapporteringsbehov.

Selskapet har 3 ansatte med høy kompetanse og lang erfaring fra regnskap.

Daglig leder
Vibeke Risholm er siviløkonom og autorisert regnskapsfører med erfaring fra eiendom, investeringsselskaper samt revisjon.

Finn Øvstedal
Registrert revisor og autorisert regnskapsfører med solid erfaring fra shipping og eiendom.

Silje Brynildsen
Autorisert regnskapsfører og har lang erfaring som regnskapsfører.

I tillegg til å være konsernets regnskaps- og økonomiavdeling, leverer selskapet også regnskapstjenester til tilknyttede selskaper.

 

1899335_4-214-16_photo_web