EGD Management

EGD Management AS håndterer konsernets finansielle rapporteringsbehov.

Selskapet har 3 ansatte med høy kompetanse og lang erfaring fra regnskap. Finn Øvstedal er registrert revisor og autorisert regnskapsfører med solid erfaring fra shipping og eiendom. Wenche Lien har over 30 års erfaring som regnskapsfører og daglig leder Vibeke Risholm er siviløkonom og autorisert regnskapsfører med erfaring fra eiendom, investeringsselskaper samt revisjon.

I tillegg til å være konsernets regnskaps- og økonomiavdeling, leverer selskapet også regnskapstjenester til tilknyttede selskaper.

1899335_4-214-16_photo_web