EGD ønsker Magne Øvreås hjertelig velkommen

Arkivfoto: Roar Christiansen

På plass i ny jobb

– Jeg går ikke så langt. Jeg blir administrerende direktør for EGD Shipholding. EGD har vært med og investert i Utkilen i mange år.
Den store forskjellen er at der er det ikke en operativ virksomhet, de driver ikke skipene teknisk selv.

EGD Shipholding er med og eier tre skip i Utkilen, og har til sammen eierinteresser i 23 skip.
– Jeg skal videreutvikle shippingaktiviteten de har, sammen med EGDs øvrige ansatte og ledelse, sier Øvreås.

Les mer

Kilde: Sysla