Åpning av Quality Edvard Grieg


Petter Stordalen er i storslag når han tar imot pressen på det nye hotellet Quality Edvard Grieg på Sandsli sammen med huseier Espen Galtung Døsvig. Det er investoren Espen Galtung Døsvig som har bygget og eier Vestlandets største hotell gjennom selskapet EGD Property.

Bergens Tidende, 21 mai 2015
http://www.bt.no/nyheter/okonomi/–Er-det-en-ting-vi-kan_-sa-er-det-a-lage-fest-3365093.html

Vest 24:
http://www.vest24.no/__T_ffeste_hotellet_i_by_n_-5-82-15564.html