Om oss

EGD Holding AS

Et tilbakeblikk

Aksjeselskapet Einar Galtung Døsvig AS, i dag EGD Holding AS, ble stiftet i 1907 av Einar Galtung Døsvig (f. 1885 – d. 1948). I den første tiden var selskapet engasjert i tekstilhandel. Einars sønn Ewald (f. 1910 – d. 2002) spilte en aktiv rolle i selskapet fra rundt 1930 til 1990.

I løpet av denne perioden økte både omsetning og resultater som gjorde det mulig for selskapet å investere i andre områder utenfor kjernevirksomheten. Ewalds sønn Einar Galtung Døsvig (f. 1934) begynte i selskapet tidlig på 1960-tallet. Han utvidet selskapet til å omfatte shipping og eiendomsinvesteringer som fikk stor strategisk betydning for de påfølgende år.

Den nåværende styreleder, Espen Galtung Døsvig (f. 1972), representerer 4. generasjon EGD og begynte å spille en aktiv rolle i 1997. I dag eier Espen Galtung Døsvig 100% av selskapets aksjer.
Perioden mot slutten av 1990-tallet og rundt overgangen til det nye millenniet var et veiskille for tekstilforretningen og ledelsen tok en strategisk beslutning om å avslutte denne virksomheten. I stedet var det et større fokus på investeringer i internasjonal shipping og eiendom.

I perioden 2008-2009 ble en ny konsernstruktur gjennomført for EGD. I dag er vår drifts- og investeringsvirksomhet organisert gjennom datterselskapene EGD Shipholding AS, EGD Property AS og EGD Capital AS. Dette ble gjort hovedsakelig for å øke fleksibiliteten og sikre at hvert “ben” er tilstrekkelig kapitalisert til å vokse videre på sine egne resultater. I løpet av de siste årene har gruppens strategi vært rettet mot færre og større prosjekter.

Vi tror på aktivt eierskap med en proaktiv tilnærming for å utnytte eierens og ledelsens kunnskap, nettverk og kreativitet innenfor de segmentene hvor vi opererer.

Bærekraft

Som investor er bærekraft og ESG en integrert del av det vi gjør i EGD-konsernet – både gjennom investeringsbeslutninger, målrettede tiltak og – som et minimum – etterlevelse av gjeldende nasjonale og internasjonale lover og krav innenfor våre ulike forretningsområder.

REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETENS AKTSOMHETSVURDERING ETTER ÅPENHETSLOVEN

bærekraftshjulet illustrert

Festspillene i Bergen

EGD er ambassadør for Festspillene i Bergen. Festspillene i Bergen ble etablert i 1953 og er flaggskipet blant Nordens festivaler for musikk og scenekunst.

Astrup Fearnley Museet

Astrup Fearnley Museet ble grunnlagt i 1993 og er et av Nordens fremste museer for samtidskunst. Museet forvalter den omfattende Astrup Fearnley Samlingen og presenterer skiftende utstillinger både med verk fra samlingen og nye produksjoner av kunstnere fra hele verden.

Bergen Kunsthall

EGD støtter Bergen Kunsthall, et senter for samtidskunst som presenterer utstillinger og arrangementer av internasjonale kunstnere. Landmark er vår serie med live-arrangementer som inkluderer konserter og klubbkvelder i helgene.

Sportsklubben Brann

Vi har fulgt nøye med Brann fra sidelinjen de siste årene og er spesielt imponert over hvor solid samfunnsengasjementet til klubben er, i tillegg til Branns sterke kobling til Bergen. EGD er svært opptatt av kultur, byutvikling og samfunnsengasjement, og nettopp derfor kler vi hverandre bra

Bergen Kjøtt

EGD er støttespiller til Bergen Kjøtt, som er et av de viktigste kulturhusene for musikk- og kunst-produksjon i Norge, og eneste kulturarena i nabolaget Skuteviken og Sandviken.

Kirkens Bymisjon

– EGD har stor respekt for det viktige arbeidet Kirkens Bymisjon gjør for mer rettferdighet hver eneste dag. Vi har et samfunnsansvar og er derfor takknemlig for å få være med som støttespiller til Kirkens Bymisjon

Vi støtter også

Bergen Kunsthall   |   Bergen Vel   |  Byfjellslauget

Shipholding | Property | Capital | Management
1907 – 2022
Sydnesplass 1
5007 Bergen