Kulturkvartalet

Bergen, Norge

Fakta

Kulturkvartalet

Eierandel: 50%

Kulturkvartalet

Bergen

EGD Property skal eie 50 prosent av det nye selskapet, som skal utvikle kulturkvartalet på Verftet og Dikkedokken.

Bergen kommune, EGD Property AS og Stiftelsen Kulturhuset USF inngår et samarbeid som skal sikre utviklingen av kulturkvartalet på Verftet og Dikkedokken. De tre aktørene skal opprette et felles selskap, der EGD Property blir største aksjonær med en eierandel på 50 prosent. Bergen kommune og Stiftelsen Kulturhuset USF skal eie henholdsvis 40 og 10 prosent. Kommunen får forkjøpsrett til aksjene i selskapet.

Bergen kommune selger selskapet AS Dikkedokken til det nye selskapet. Det nye selskapet kjøper også dagens kulturhus USF Verftet. For å sikre kulturformålet inngår kommunen leieavtale med det nye selskapet, men fremleier leieforholdet videre til stiftelsen.

Bilder

EGD Property

Vår langsiktige strategi er å oppnå kontroll i underliggende selskaper og gradvis gå fra å være eiendomsinvestor til også å bli eiendomsutvikler

Tor Fredrik Müller
CEO EGD Property AS
Shipholding | Property | Capital | Management
1907 – 2022
Sydnesplass 1
5007 Bergen