Marken 19

Bergen, Norge

Fakta

Marken 19

Marken 19 AS

Kontorbygg

Bergen, Norge

Bygget: 1886/2009

510 m2

EGD, 51%

EGD(m2) 260

EGE_7913_web

Informasjon

Tilbake til fordums prakt

Da EGD Property tok over eiendommen i 2013 fremsto den som nedslitt. Det var enkel kafedrift i på gateplanareal og i øvrige arealer var det innredet til kontor og rester av forskjellig forretningsdrift.

De tekniske anlegg var dårlige og det manglet rømningsveier samtidig som brannsikkerheten ikke var ivaretatt.

Etter at diverse kommunale søknader og dispensasjoner var på plass ble det igangsatt at omfattende renoveringsarbeid. En komplisert og omfattende ombygging ble gjennomført parallelt med prosjektering, og myndighetsavklaringer.

– Renoveringsarbeidet har vi gjort i tett dialog med Byantikvar og Byggesaksavdelingen i kommunen. Vi har gjenskapt bygget til fordums prakt med massive, utskårne karmer og store vindusflater.

Dette har vi gjort samtidig som vi har imøtekommet krav til universell utforming og gjeldende tekniske forskrifter, sier Müller.

Bilder

Nominert til arkitektpris

Vi har brukt mye tid og ressurser på en opprustning av bygget, noe vi har gjort i tett samarbeid med bevaringsmyndighetene. Når vi nå blir belønnet med en nominering til en slik pris, så synes vi selvfølgelig det er kjempegøy.

Tor Fredrik Müller.
CEO EGD Property AS
Shipholding | Property | Capital | Management
1907 – 2022
Sydnesplass 1
5007 Bergen