EGD Holding

Sover greit om nettene

Denne uken fikk EGD Holding pengene for salget av Porsche-forhandleren 356 Holding til Autozentrum Holding inn på konto. Brutto salgspris var vel 300 millioner kroner, mens oppført for egenkapitalen var like i overkant av 200 mill., hvorav drøye 100 millioner kroner er EGD Holdings gevinst. Resten tilfaller investorens partnere i bilforretningene i Bergen, Trondheim og Ålesund.

– Nå blir det garantert is på 17. mai. Den ferske oversikten fra funansavdelingen viser at vi -medregnet tilgjengelige trekkfasiliteter – etter denne transaksjonen sitter med likvide midler på rundt en halv milliard kroner på konsernbasis. Det er jo ikke så verst, sier Galtung Døsvig.

 

Giret hardt og lånt mye

Galtung Døsvig karakteriserte for et år siden 356 Holding – oppkalt etter Porsches første modell – som «en uslipt diamant».

– Hva skal du sette pengene inn i?

– Jeg har giret hardt og lånt mye i de 15 årene vi har bygget opp denne virksomheten, så vi burde kanskje ta det litt roligere. Vi får se hvilke muligheter som dukker opp, sier Galtung Døsvig, som ennå ikke er helt ferdig med Porsche:

– Vi skal reise to splitter nye bygg som tilfredsstiller alle kjente ESG-krav og har
inngått lange leieavtaler for disse med Autozentrum både i Bergen og Trondheim.

48-åringen er fjerdegenerasjons eier i familieselskapet EGD. Det startet med tekstil, men selskapet driver nå mest med eiendom og shipping. Trass coronapandemien fortsetter Espen Galtung Døsvigs toppselskap EGD Holding å levere greie overskudd.

– Med lave renter og 270 millioner kroner i kontantstrøm sover vi greit om nettene, sier Espen Galtung Døsvig om 2020-tallene.

I fjor økte EGD Holding inntektene med omtrent en fjerdedel til vel 1,64 milliarder kroner. Samtidig steg EBITDA-bidraget – resultatet før avskrivninger og finansposter – fra 182 til 272 millioner kroner.

– Vi fokuserer på cashfow og verdi og er noe mer skeptiske til vekstcase uten positiv kontantstrøm, sier han om investeringsfilosofien.
Deler av omsetningsveksten skyldes økt salg av Porsche. Men for kort tid siden fikk altså Hans-Henrik Riddervolds Autozentrum Holding beskjed fra Konkurransetilsynet om at selskapet kan overta 91 prosent av aksjene i 356 Holding, som dermed forsvinner ut av EGDs portefølje.

Les mer

[Kilde: Finansavisen]

Shipholding | Property | Capital | Management
1907 – 2022
Sydnesplass 1
5007 Bergen