EGD Holding

Vil bygge 75 boliger uten å rive det gamle fabrikkbygget

Denne duoen går sammen om å puste nytt liv i gamle hus. Den tidligere notfabrikken i Kanalveien kan bli boligkompleks. Men de nåværende leietakerne slipper å flytte.

Birger Grevstad (O.A. Grevstad Eiendom) og Tor Fredrik Müller (EGD Property) har inngått samarbeid. Hovedmålet er å utvikle og modernisere velkjente bergensbygg. Oppskriften er å kombinere næringsbygg med nye boliger. Det nye selskapet Hansastaden Eiendom AS vil i løpet av 2021 forvalte en bygningsmasse verdt 450 millioner kroner.

Gammel notfabrikk
Kanalveien 5, det gule murbygget med det karakteristiske tårnet som ligger rett ved Fjøsangerveien, er et eksempel på investorenes planer. Bygningsmassen ble reist i 1916 og huset opprinnelig Fagerheims Not- og Garnfabrikk. Bygget består i dag av 6000 kvadratmeter. Planen er å tilføre en ny kombinert nærings- og boligenhet på tomten, rundt 4000 kvadratmeter og potensielt 50-75 leiligheter.

– Kombinasjonen næring og bolig er fremtiden. Man slipper å rive eksisterende bygg med flott arkitektur, det er miljøvennlig og skaper åpenhet og pulserende liv. Vi har gjort det samme med hell andre steder, blant annet på Skjold, forteller Tor Fredrik Müller.

Han sikter til et nyoppført bolig- og næringskompleks med 75 leiligheter og seks bedrifter. Der er konseptet at beboerne kan loffe ned i tøflene og hente seg en kopp kaffe, et brød og litt sushi i forretningene på gateplan.

Les mer

[Kilde: BA, 18.01.21]

Shipholding | Property | Capital | Management
1907 – 2022
Sydnesplass 1
5007 Bergen