EGD Holding

Galtung Døsvig kutter husleien for Stordalen

– Det begynner å bli store tall og rimelig innviklet regnskapsføring for en enkel arving. Men alt i alt er vi tilfreds med resultatene for 2019, sier investoren Espen Galtung Døsvig i Bergen til Finansavisen.

For skatt satt han igjen med et overskudd på 101 millioner kroner, mot 125 millioner kroner i 2018.

– Vi har så langt ristet av oss første runde av corona, men som utleier har vi bidratt med betydelig leiereduksjon til Choice som vi svært gjerne ønsker å hjelpe i en krevende tid. Vi heier på Choice!

Petter Stordalens hotellkjede leier Quality Hotel Edvard Grieg, som sto ferdig i 2015, av datterselskapet EGD Property.

 

Mest fra eiendom

I fjor var EGDs eiendomsselskap den viktigste bidragsyteren til resultatet i konsernet.

EGD Property utviklet og overleverte to næringsbygg til fornøyde leietagere, ifølge Galtung Døsvig. Det ga en hyggelig utviklingsgevinst. Resultatet i Property ble cirka 80 millioner kroner.

Det var Slettebrekkdalen Næringspark og Nordre Nøstekaien 1 som ble ferdig utviklet med henholdsvis Isbjørn Is og de største reiselivsaktørene i regionen som leietagere. EGD Property kontrollerer dermed cirka 84.000 kvadratmeter næringseiendom.

I fjor høst kjøpte selskapet 50 prosent av Vestre Torggate 11 og inngikk en langsiktig leiekontrakt med Amedia.

Hoveddelen av investeringene innen eiendom gir lange kontantstrømmer med det selskapet beskriver som «akseptabel» motpartsrisiko.


Bra tank i år

Rederidelen, EGD Shipholding, klarte seg rimelig bra og gikk, på tross av et svært krevende marked i første halvår, også i pluss med cirka 10 millioner kroner.

Men i shipping svinger det raskt. I 2018 fikk Shipholding et resultat på 12,1 millioner dollar, delvis takket være at selskapet gjorde en kule på tørrlastskipet «Caroline Victory». Det ble solgt med en gevinst på rundt 5 millioner dollar, noe som tilsvarte nær en dobling av egenkapitalen i det skipseiende selskapet.

Hittil i år har EGD kunnet glede seg over et veldig sterkt marked innenfor tank, mens det har vært noe tyngre i eiendom på grunn av corona-pandemien.

EGD Shipholdings flåte teller nå ti hel- og deleide produkt- og kjemikalietankskip, som drives kommersielt av Bergen-rederiene Champion Tankers, Utkilen og Odfjell SE. Gjennom investeringsselskapet Tailwind er EGD også medeier i tre mindre gasstankere.

Galtung Døsvig er dessuten en betydelig aksjonær i det børsnoterte rederiet Klaveness Combination Carriers, som driver en voksende flåte av kombinasjonsskip med base i Oslo. Her er den familieeide Torvald Klaveness Gruppen partner og største eier.

 

– Uslipt diamant

Den sterke veksten i driftsinntektene, som i fjor var opp med 14,4 prosent, skyldes i stor grad økt salg av Porsche i 2019. EGD er hovedeier i Porsche-sentrene i Bergen, Ålesund og Trondheim.

Konsolidert omsetning for morselskapet i bilsatsingen, 356 Holding, kom opp i 636 millioner kroner i fjor. Samlet omsetningsvekst for EGDs Porsche-virksomheter siden oppstarten i 2015 er på 539 prosent.

– Så langt bidrar Porsche mest på topplinjen, men vi klarer sorte tall og er godt fornøyd med det, sier Espen Galtung Døsvig.

Han mener 356 Holding – oppkalt etter Porsches første modell – har et enda større potensial og sier at «Porsche-butikken er en uslipt diamant».

Galtung Døsvig har vært opptatt av å rekruttere flinke folk. Magne Øverås er daglig leder i EGD Shipholding og Tor Fredrik Müller har den samme jobben i EGD Property. De sitter med en eierandel på 10 prosent i hvert sitt selskap.

 

 


Les mer

Kilde: [Finansavisen, 10.juni]

Shipholding | Property | Capital | Management
1907 – 2022
Sydnesplass 1
5007 Bergen