EGD Holding

Endelig en positiv nyhet fra oljeservicebransjen

[:no]

BERGEN: Oljeserviceselskapet MRC Solberg & Andersen flyttet i helgen inn i sitt nybygg i Åsane. Og her blir det ingen ledige arealer. – Vi trenger alle kvadratmeterne våre selv, sier en storfornøyd direktør i MRC Solberg & Andersen, Margrethe Hauge. (Margrethe Hauge og Tor Fredrik Müller.)

Fem års løp
MRC Solberg & Andersen er et oljeserviceselskap som primært driver med salg, service, vedlikehold og modifikasjon av ventiler. Selskapet tilbyr i tillegg et bredt spekter av ingeniørtjenester, trykktesting, maskinering og produksjon av reservedeler. De har i flere tiår holdt til i Litleåsvegen i Åsane, og etterhvert som de har vokst har de leid flere og flere bygg i dette området. Nå har de samlet all aktivitet til MRC Global i Bergen i et bygg.
– Det er en stor dag for oss. Vi har jobbet med det dette prosjektet i over fem år og endelig kan vi altså flytte inn i et nytt bygg hvor vi får samlet alle våre ansatte, sier Hauge, som legger til at dette også gir dem store driftsfordeler.
– Dette gir oss åpenbart store fordeler, og vi ser for eksempel for oss at samhandlingen mellom de ansatte blir langt bedre. Vi tror også at det at vi nå samlet ulike miljøer under samme tak gjør at innovasjonstakten i selskapet vil øke, sier Hauge.


 

Margrethe Hauge og Tor Fredrik Müller

8500 kvadratmeter
Det er EGD Property og Base Property fra Stavanger som eier bygget med 50 prosent hver. I og med at Egd holder til i Bergen er det derfor naturlig at det er de som har styrt prosjektet. Bygget, som er et kombinasjonsbygg med både kontor, lager og produksjonslokaler, er på 8500 kvadratmeter.
– Det er lagt vekt på gode kvaliteter i alt fra fasader til innvendige materialvalg, sier administrerende direktør i EGD Property, Tor Fredrik Müller.
– Det var noe av det som gjorde at vi ønsket å gå for dette prosjektet. Bygget ser ikke ut som et vanlig industribygg, og det falt vi for. Det viser at det går an å bygge spennende industribygg, sier finansdirektør i Solberg & Andersen, Arild Christiansen.

Tilpasset driften av selskapet
At MRC Solberg & Andersen ikke merker uroen og nedskjæringene i oljeindustrien er selvfølgelig ikke riktig, men selskapets differensiering av tjenestetilbudet gjør at de klarer seg bra.
– Noen segmenter vokser, mens andre går ned. Totalt sett ser vi at de tradisjonelle tjenesteområdene våre reduseres i takt med de reduserte investeringene til oljeselskapene, mens andre områder vokser. Vi har blant annet spisskompetanse innen diagnose og tilstandskontroll, problemløsning og engineering knyttet til driftsrelaterte problemer, ventil instrumentering og diagnose. Minst like sentral er kursing av oljeselskapenes personell, og nå har vi fått fantastisk flotte lokaler etablert til dette formålet, sier Hauge.

Større fleksibilitet
Ved å flytte inn i nye lokaler legger de også til rette for en mer effektiv drift, noe som vil gi dem reduserte kostnader.
– Samlet har vi ganske nøyaktig same arealet vi leide på flere lokasjoner i Bergen tidligere. Når vi nå samlokaliserer oss vil vi få større fleksibilitet, mer samhandling mellom våre dyktige ansatte og mer effektive prosesser på samme arealet, samt plass til mer avansert utstyr til blant annet trykktesting, som vi ikke hadde plass til tidligere, sier Hauge.

Håper på politisk velvilje
Bygget som EGD Property har bygget for MRC Solberg & Andersen er i tråd med selskapets strategi.
– Vi skal være en foretrukket samarbeidspartner på utvikling av næringseiendom. Våre beste referanser på dette er alle de byggene vi har oppført de siste årene og leietakerne som disponerer disse. Kvalitetsmessig, tidsriktig, effektiv og miljøvennlig er beskrivende for alle våre bygg, sier Müller, som legger til at de ønsker å påvirke det store bildet og være med på å skape morgendagens samfunn.
– Vi kommer til å utvikle mye eiendom fremover og håper at politikerne ser verdien av å samarbeid med vår bransje fremfor å legge begrensninger, sier han.[:]

Shipholding | Property | Capital | Management
1907 – 2022
Sydnesplass 1
5007 Bergen