Her åpner «Reiselivets Hus»


Storsatsing for reiselivet – og åpner dørene for flere aktører

Reiselivet på Vestlandet er i stor utvikling, og regnes som en av landsdelens viktigste fremtidsnæringer.
For å sikre ennå tettere samarbeid mellom sentrale aktører innen næringen, samt et kompetansesenter for reiselivet, etablerer Fjord Norge AS, Fjord Tours AS og NHO Vestlandet et eget Reiselivets Hus i Bergen. Satsningen gjøres i tett samarbeid med EGD Property AS.

Les mer

 
[Kilde:thetravelinspector.no]