EGD Property


I 2008 ble EGD Property AS etablert for å samle EGDs eiendomsaktiviteter i ett selskap. Dette var starten på en langsiktig strategi for å oppnå kontroll i underliggende selskaper og gradvis gå fra å være eiendomsinvestor til også å bli eiendomsutvikler.

P.t. har selskapet 100% kontroll over ca. 84.000 kvm eiendom i Bergen, som i all hovedsak er egenutviklet. Leiekontraktene har en gjennomsnittlig durasjon på ca 14 år og tilfører selskapet forutsigbarhet med langsiktig kontantstrøm.

Av dette kan følgende hovedprosjekter nevnes:

  • Sydnesplass1 AS – Totalt rehabilitert til EGDs hovedkontor i 2012
  • Quality Hotel Edvard Grieg –  Ferdigstilt 2015 for leietaker CHOICE
  • Åsane Næringspark AS – Ferdigstilt Januar 2016 for leietaker MRC Solberg & Andersen. Solgt 2017
  • K-Bygget AS – Leietaker Oleana
  • Øvre Fyllingsvei 85 AS – Leietaker Akasia
  • Nesttunvegen 94 II AS – totalrehabilitert i 2018.
  • Vizbygg AS – Leietaker Storm Geo, NHO m.fl.
  • PBE Propety AS – totalrehabilitert for leietaker Kaland & Partners i 2014

Nyheter  eiendom